Cara format 'thumbdrive':

  • Buka 'My Computer'
  • Right Click (klik kanan tetikus) di bahagian ikon 'thumbdrive'
  • Pilih  'Format'

  • 'Tick' di kolum Quick Format – klik 'Start'

  • Selepas format, semua fail yang disimpan di dalam thumdrive tersebut akan hilang.
  • Format thumbdrive ini biasanya dilakukan selepas ianya diserang virus ataupun ingin mengosongkan semula thumbdrive tersebut.

2 thoughts on “Format Thumbdrive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close