Edit ‘assignment’ – guna fungsi ‘replace’

Kesilapan ejaan: 'berijtihad'

Langkah 1: Kenalpasti ejaan yang salah. (Contoh: bertulisan warna merah – berijtihad)

Perenggan dua... contoh ejaan salah yang berwarna merah...


Langkah 2: Sekiranya kesilapan ejaan ini berulang, gunakan fungsi 'Replace text'. 'Select' perkataan tersebut, tekan 'Replace'.

Kesilapan ejaan: 'berijtihad'


Langkah 3: Di kolum 'find what', adalah ejaan asal (yang ingin diperbetulkan), tuliskan ejaan yang betul di 'replace with', kemudian tekan replace (untuk gantikan 1 kesalahan itu sahaja) atau 'replace all' (untuk semua perkataan berulang yang salah).

Tukar ejaan yang betul di 'replace with'


Langkah 4: Microsoft Word ini mengesan 4 kesalahan ejaan yang berulang, sekiranya ingin perbetulkan semua sekali, tekan YES sahaja, kemudian OK.

Terdapat 4 perkataan ini yang perlu diperbetulkan - tekan YES


Langkah 5: Ejaan berjaya diperbetulkan. Fungsi 'replace' ini memudahkan kerja kita. Tidak perlu perbetulkan kesalahan berulang banyak kali… Pergunakanlah segala kemudahan yang disediakan.. =) Ulangi kaedah ini untuk perbetulkan ejaan lain juga…

Setelah di edit...Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close